Firma Tran-Sig-Ma, s.r.o. zásobuje vodárenské společnosti po celé ČR, dále dodává materiál pro velké investiční akce stavebním společnostem a zabývá se rovněž vývozem do zahraničí. Pro své zákazníky také vodárenský materiál dováží ze zahraničí.

Vodárenskými společnostmi spadajícími do skupin VEOLIA VODA Česká republika a ONDEO SERVICES CZ má naše společnost uzavřeny rámcové smlouvy o dodávkách vodárenského materiálu. V současné době Tran-Sig-Ma disponuje 20 konsignačními sklady, a to nejen u vodárenských společností začleněných do výše uvedených skupin.

Materiál pro stavbu vodovodů, kanalizací a přípojek dodáváme největším stavebním firmám jako SKANSKA CZ, METROSTAV a.s., HOCHTIEF – VSB a.s., Energie stavební a báňská a.s., ZEPRIS s.r.o., Čermák a Hrachovec a.s. a mnohým dalším. Pro investiční akci Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy byla naše firma vybrána jako dodavatel vřetenových šoupátek a zpětných klapek