Vyplňte následující formulář:

Jméno/First Name
Příjmení/Surname
Firma/Company
Adresa/Address
E-mail
Telefon/Phone
Fax

Mám zájem o:

zaslání katalogu / sending a catalogue
vodárenský materiál / material for waterworks
šoupátka / gate valves
ventily / globe, safety and non-return valves
zpětné klapky / swing check valves
uzavírací klapky / butterfly valves
kulové kohouty / ball valves
excentrické měkkotěsnicí kohouty plnoprůtočné / EccentricPlug Valve
ostatní armatury / other valves
Poznámka/Note